Chính sách vận chuyển

15/02/2020  -  Admin

Khách hàng chỉ phải chịu phí vận chuyển đối với đơn hàng giao thành công

Chi phí vận chuyển khác nhau phụ thuộc vào khoảng cách, Tỉnh Thành, Quận Huyện, Phường Xã.

Tin khác